Jaarverslag  2019

WSD in tien punten

2072 Gesubsidieerde banen

Eind 2019 waren er 2072 personen vanuit een gesubsidieerde baan aan het werk bij WSD. Gesubsidieerde banen zijn banen waarbij de overheid een deel van de loonkosten vergoedt.

68 Uitstroom

Er zijn 68 personen via WSD uitgestroomd naar een reguliere werkplek. Zij hebben een dienstverband bij een bedrijf of organisatie in de regio. Afhankelijk van de capaciteiten van de medewerker kan deze werkgever nog wel aanspraak maken op subsidie voor deze persoon.

42 Beschut werk

Eind 2019 hadden 42 personen een werkplek bij WSD via de voorziening Beschut werk. Beschut werk is voor mensen die alleen kunnen werken in een beschermde omgeving, onder aangepaste omstandigheden.

689 afgeronde trajecten 180 lopende trajecten (op 31 december 2019)

Een traject is een vorm van begeleiding waarmee mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk worden begeleid. Dit gaat van werkervaringsplaatsen en jobcoaching tot aan arbeidsmatige dagbesteding. Gemeenten zijn steeds meer op zoek naar dienstverlening die optimaal aansluit bij de wensen en de specifieke situatie van inwoners.

€ 2.442.203,- Exploitatieresultaat

Het exploitatieresultaat wordt gebruikt om de dienstverlening aan de doelgroep continu te verbeteren.